Mezepotamya’da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan Sümerlilerdir. Gerek yazı, dil, astronomi, matematik gerek ise; din, fal, büyü, mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplumdur. “ Yaratılış” ve “Tufan”a ilk kez Sümerliler’de rastlanır. Sümer Dönemi’nde 21’i büyük olan yaklaşık 35 büyük şehir ve kasaba vardı. Bunlar arasında en önemli şehirler LAGASH, Kış, Nippur, Zabalam, Umma, Eridu, Kurda ve Urukur sayılabilir.

LAGASH, Fırat ve Dicle Nehirleri’nin birleşme yerinin kuzeybatısında yer alan tarihteki en eski medeniyetlerden biridir. Hem Sümerliler’in hem de daha sonraları Babilliler’in en büyük şehridir. Başkenti Girsu idi. Krallık yaklaşık 1.600 km2’lik bir alanı kaplıyordu. LAGASH şehri M.Ö. 2075’ten M.Ö. 2030’a kadar dünyanın en büyük şehri olmuştur.